MÉÉR DAN 500 JAAR BURGEMEESTERS IN DOETINCHEM!

KOMPLETE LIJST EN GEDETAILEERDE GEGEVENS OVER DE BURGEMEESTERS van 1465 tot 2019

BURGEMEESTERSLIJST

 

1465 - Wolter van den Holte en Reijner van Haegen
1534 - Gerard Heutink
1581 - Johan Becker en Reijner van Haegen
1585 - Gerrit Thebe en Reinier van Haegen
157?- Aelbert van Haeghen (1520-1574)
1598 - Evert van Haeghen (1552-1632) en Adam van Wildenraet
1603 - Johan van Romunde en Jorrien Hofsteden
1612 - Wilhelm Keij en Bert Sligkamp (der Stadt Doetinckhem)
1620 - 1621 Evert van Haeghen
1630 - Albert Derecksz
1632 - Hendrik te Borcken
1634 - Willem van Wildenraet
1640 - Johan van Haeghen
1646 - Jan Vrolijk
1647 - 1658 Rudolph Rensen
1648 - 1652 Johan van Haegen en A. J. van Haegen
1666 - Daniel van Dam (overl. 1683)
16?? - Johan van Heeckeren
1654 - Johan Post (ovl. 1675) - Albert van Haeghen
1658- Daniel van Dam
1661 - Albert van Haeghen (overl. 1693)
1665 - Daniel van Dam (overl. 1683)
1670 - Huetinck en Quirijn Verhuel
16?? - Hendrick Tengbergen (geb. 1620)
16?? - Jacobus Cremer (1649-1695)
1675 - Robbert (Walraven) van Heeckeren (1650-1699) en Quirijn Verhuell (1621-1694)
1679 - Robert heer van Barlham en Jacob Derk heer van Barlham en Enghuizen
1680 - Anthony Rensen
1683 - Balthasar van Haeghen en Arnoldt van Dam
1684 - Robbert van Heeckeren en Balthasar van Haeghen
1687 - Robert vrijheer van Heeckeren en Balthasar van Haeghen
1694 - Evert Godefridt van Haegen en Arnoldt van Dam
1696 - Arnoldt van Dam en Robert vrijheer van Heeckeren
1703 - Gerard Johan Verheull en Gerard Hoppenhouwer
1705 - Doctor Gerardt Worm en Hendrik Ketjen
1706 - Johan (Jan) Planten - Johan Rensen
1715 - Johan Rensen
1722 - 1725 Arnoldt van Dam
1730 - Rutger ten Bengevoort en Frans Jan Baron van Heeckeren
1732 - Mr. Willem Theodorus Wentholt (1685-1746) - Floris de Bruyn (1683-1755)
1733 - Rutger ten Bengevoort en Frans Jan Baron van Heeckeren
1736 - Claudius Antonius Hendricus De Lalane du Thay
1737 - Mr. Willem Theodoris Wentholt (1685-1746) - Gerard Josias Olmius (1688-1745)
1739 - Mr. Adriaan Ver Heull
1741 - Mr. Gerard Josias Olmius (1688-1745) (directeur eerste Ned. IJzergieterij)
1746 - Claudius Antonius Hendricus De Lalane du Thay
1747 - Frans Jan Baron van Heekeren en Florentinus de Bruyn (1638-1755)
1749 - Mr. Floris de Bruyn (1638-1755) en C. A. H. De Lalana du Thay
1752 - Mr. Quiryn Maurits Ver Heull (1718-1788) (ordinaris)
1755 - Mr. Jan Cremer
1756 - 1767 Claudius Antonius Hendricus De Lalane du Thay en Franco de Bruyn
1763 - Mr. Quiryn Maurits Ver Heull en Mr. Johan Cremer

1768 - Mr. Franco de Bruyn en Alexander Eduart Ver Heull
1770 - Claudius Antonius Hendricus De Lalane du Thay en Franco de Bruyn
1777 - Mr. Josias Olmius (1717-1797) (zoon van Mr. Gerard Josias Olmius)
1781 - Mr. Jan Cremer (1713-1783) en Claudius Antonius Hendricus De Lalana duThay
1791 - Jacob Adolph van Heeckeren van Enghuizen (1724-1792) en Franco de Bruyn.
17?? -  Cristoffel Jacob Cremer  
1784 - 1789 Claudius Antonius De Lalane du Thay en Franco de Bruyn 
1790 - Mr. Franco de Bruyn en Jacob Adolph Baron van Heeckeren  
1793 - 1794 Frederik Willem Floris Theodorus v. Pallandt v. Keppel (1772-1853)
1797 - G. W. van Lamsweerde
1798 - Bataafse Republiek: Representanten district Doetinchem burger Wildrik
           G. W. van Lamsweerde en  W. T. van Bennekom
1800 - J. P. Dericks, plaatsvervanger W. T. van Bennekom
1802 - 1803  Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)
1803 - H. W. Evekink (Rentmeester)
1805 - Hendrik Ketjen (1764-1834) - W. B. Lambrechts 
1813 - E. J. Planten (1768-1832) (chirurgijn) maire
1816 - E. J. Planten en H. T. Cremer 
1820 - Hendrikus Frederik Cremer tot 1832 daarna wethouder.
1833 - 1843 Majoor Willem Colson Aberson
1843 - 1847 Wolter (W. D.) Jzn. Coops (1764-1847) 
1847 - 1869 Dirk Simons (1798-1870)
1869 - 1879 Jhr. Gneomar A. van Nispen (1839-1921) 
1879 - 1883 Hermanus Frederik Wilhelm de Bruijn (1833-1886)
1884 - 1893 Abraham Matthias Cornelis van Bommel 
1893 - 1905 Jhr. Diederik van Lawick van Pabst van Nijevelt (1860-1925)
1905 - 1920  E. G. C. de Groot van Emden 
1920 -   W. S. J. Tenkink
1922 - 1944 W. P. J. Duval Slothouwer
1944 - 1945 jacques H. T. Daems N.S.B. (waarnemend)
1945 - 1946 H. D. Muller (waarnemend)
1946 - 1947 W. P. J. Duval Slothouwer 
1947 - 1958 J. E. Boddens Hosang 
1958 - 1959 Meine van Veen, (waanemend)
1959 - 1974 J. M. J. Cornelissen
1975 - 1985 Ad Havermans
1986 - 2000 Jan Fokkens
2000 - 2006 Margreet Horselberg
2006 - 2006 W. J. A. Dijkstra (waarnemend)
2006 - 2013 Herman Kaiser
2013 - 2014 Tonny van de Vondervoort (waarnemend)
2014 - 2016 Niels Joosten
2016 - 2017 Annemieke Traag (waarnemend)
2017 -  …… Mark Boumans

 

Ambt Doetinchem. (Klik boven op PAGINA 3)
1818-1843 Steven Horstingh.      1843-1895 Gerrit Jan Horsting.     1895-1902 C. B. W. Kehrer.      1903-1920 W. S. J. Tenkink - S. J. Tenhinte

BEWERKING:  J. H. C. DU PLESSIS

 

Bronnen: Nationaal archief,  Genalogie online, Genealogiedomein.nl, Wikipedia, Geschiedenis en beschrijving van Doetinchem door K.H. Greeven 1829. Berichten uit boeken, kranten, tijdschriften HisGis. www.parlament.com. 

Heeft u op-/aanmerkingen of aanvullingen voor deze burgemeesterslijst, dan hoor ik dat graag van u. Dit kunt u melden op 'REACTIE' boven aan te klikken.

OORLOGS-SCHADE 1665

Gedurende de oorlog met de Bisschop van Munster in 1665 -1666 werd er veel schade aangericht in Doetinchem. De totae schade werd op lijsten genoteerd en op een bedrag van ƒ.217009.14.6
Op de afbeelding rechts staan de schadegevallen van de burgemeesters die in die periode in de stad woonden.

(Burgemeester van Dam staat aan het eind van de totale lijst nog met een schade van ƒ.15000.- genoteerd)  

De namen van de Burgemeesters: Johan Post, Rudolph Rensen, Daniel van Dam, Johan van Heeckeren, Hendrick Tengbergen, Wed. Albert van Haeghen en Christofer van Wildenrat.

Bron: Genealogiedomein.nl

 

De Burgemeestersposten waren een vel begeerde post die in het verleden veelal door vermogende families onder elkaar werden doorgegeven. Bijvoorbeeld de Familie Ver Heull, van Hagen en van Heeckeren daar ging het van vader op zoon of schoonzoon.

HET BURGEMEESTERSCHAP WAS EEN FAMILIEAANGELEGENHEID
ZIE STAMBOMEN.

ZIE BOVENSTAAND STAMBOOMOVERZICHT!
BURGEMEESTER ARNOLT VAN DAM  huwde met Anna Helena van Hagen dochter van Balthasar van Hagen burgemeester van Doetinchem.

BURGEMEESTER WILLEM THEODORUS WENTHOLT
huwde met Theodora Sybilla van Dam in 1732 en werd ook burgemeester van Doetinchem

Havezate 'Haegen'. Kasteel 'de Kelder'. 

Het oude raadhuis van Doetinchem ca. 1570.  In 1724 werd het raadhuis door
blikseminslag totaal verwoest. 

Reeds in 1465 was er sprake van een Reijner van Hagen die burgemeester was van Doetinchem en in 1484 werd de naam Haegen genoemd als Schepen te Doetinchem.
Everhardt van Hagen
geboren ca 1552 (als zoon van Albert van Haegen Burgemeester van Doetinchem.) Rentmeester der geestelijke goederen van klooster Bethlehem, Schepen en in 1598 tot 1603, in 1613, en van 1620 tot 1621 burgemeester van Doetinchem.
Hij is overleden op 18 juni 1632 80 jaar oud. Hij had een relatie met Cunera Wyers. Uit deze relatie werden 2 zonen geboren Joannes en Albert zei werden beiden ook burgemeester van Doetinchem.
Johannes huwde in 1629 met Anna Helena Ripperda (1596-1655) uit dit huwelijk werden 2 zonen en 3 dochters geboren. Zoon Balthasar Hagen werd ook burgemeester van Doetinchem. Hij overleed begin november 1655 te Doetinchem en werd op 5 november begraven. De Familie Haegen waren eens de trotse bezitters van Havezate Haegen (Kasteel 'de Kelder')

Bron: Genealogie online

EN DE BURGEMEESTERS-POST BLIJFT IN DE FAMILIE:

Een zus van Balthasar van Hagen huwt met Quirijn Ver Heull een telg uit de burgemeesters-familie.
Hij was drossaard hoogheid van Wisch

Een dochter van  Balthasar van Hagen, Anna Helena van Hagen huwt met Arnolt van Dam die ook burgemeester werd van Doetinchem.

Een dochter van Arnolt van Dam Theodora Sybilla huwt in 1714 met Willem Th. Wentholt die ook in het rijtje staat van burgemeesters van Doetinchem!

Zijn zoon Evert Jan van Dam, was Schepen en zat in de Raad van Doetinchem.

 

 

^ Volgens dit bericht uit 1684 blijkt, dat in 1665 een DANIEL VAN DAM burgemeester is geweest in Doetinchem. 

's GRAVENHAGE den 29 oktober 1725.
De heer Evert Jan van Dam werd in 1725 voor het eerst genoemd als burgemeester van de stad
Deutichem en als Gedeputeerde wegens de 'Provintie' van Gelderland. In 1730 en 1733 was
hij schepen en raad van Deutichem. (Zie onderstaande berichten)

 

In berichten uit 1730 en 1733 (Zie onder) werd Mr. Evert Jan van Dam
als Schepenen Raad gemeld in de 'Regering' van DEUTICHEM. 


Van Rutger ten Bengevoort is weinig bekend. Volgens de berichten rechts, was hij burgemeester in 1730 tot 1733. Uit een bericht van 1703 hieronder blijkt, dat hij al in een vroegere periode actief was in het gemeentebestuur. Ook was hij Schepen in 1709  

In bovenstaande berichten uit 1730 en 1733  worden zowel Rutger ten Bengevoort als burgemeester vermeld en Mr. Evert Jan Van Dam en Mr. Willem Wentholt als schepen en raad vermeld.

 

<< GEMEENSMANNEN UIT 1703, waaronder Rutger ten Bengevoort.

1733: Schepen en Raad Evert Jan van Dam was een zoon van  burgemeester Arnolt van Dam.

Evert Jan was naast Schepen en Raad van Doetinchem doctor en advocaat.

 


In de onderste 2 blokjes van bovenstaand stamboomoverzichtje, staan ook de namen van
Jhr. Mr. Evert Johan Wentholt en zijn vrouw Johanna Jacoba Bouricius vermeld, familie van Dr. Willem Wentholt burgemeester van Doetinchem. Een zoon van hem werd burgemeester in Zutphen!

Deze twee personen worden genoemd in de advertentie geheel rechts, waar 12 stukken grond worden aangeboden. >>

 

De Heer Dr. Willem Theodoris Wentholt was in 1732 burgermeester van Doetinchem.  
Hij werd geboren op 04-08-1685 te Zutphen en overleed in het jaar 1746 61 jaar oud. Hij komt voor in bovenstaand stamboomonderzoek van de familie van Hagen omdat hij op 11-08-1714 met burgemeestersdochter Theodora Sybilla van Dam trouwde!

Hij was kerkmeester provisor van het Gasthuis en rentmeester. Zijn vader Mr. Arnoldus Wentholt was Secretaris en schepen te Zutphen, raad der admiraliteit van het Noorderkwartier.

 

In het berichtje boven uit 1737 werd hij vermeld als: 'De Wel Edele Gestrenge Heer Wilh. Wentholt J.U.D (Rechter) burgemeester en ouderling van Deutichem' en Rentmeester van de Geestelijke goederen, Ouderling te Zutphen.
In die periode was Gerhard Josias Olmius ook burgemeester van Deutichem.

 

 

 

In het bericht rechts uit 1835, worden de ONTROERENDE GOEDEREN behorende aan de vacante nalatenschap van wijlen den Hoog Wel Geboren Heer Jonkheer Mr. EVERT JOHAN WENTHOLT aangeboden. >> 

^1736:  EEDAFLEGGING MR. Willem Wentholt burgemeester de stad Deutekom.

1732: In bovenstaand berichtje werd de Heer Wentholt als burgemeester van 'Deudecom' genoemd.

 


Gerhard Josias Olmius werd geboren op 04-04-1688 te Rotterdam. Studeerde in Leiden. Hij huwde in 1715 te Hummelo met Kunegonda Ver Heull. Was Richter in het ambt Doetinchem, schepen gemeenteraad en burgemeester. 
In 1737 was hij samen met Wilh. Wentholt Burgemeester van Doetinchem.
In 1741 was hij wederom burgemeester van Doetinchem, bewindhebber VOC en directeur van de eerste Nederlandsche ijzergieterij nabij Doetinchem.
Hij overleed in 1745 op 56 jarige leeftijd. 

1741 en 1743 Mr. Gerard Josius Olmius neemt zitting in de vergadering van de Staten Generaal wegens de Provincie Gelderland.

Mr Josias Olmius (oud burgemeester van Doetinchem kocht in 1788 voor 8000,- gulden de havezathe 'den Dijk in den Haag' genaamd in de heerlijkheid Didam.  

In bovenstaand bericht uit 1730 werd Gerhard Josias Olmius genoemd als Schepen en Raad van Deutichem.

In 1777 werd Josias Olmius ZOON van Gerard Josias Olmius) benoemd tot burgemeester van Doetinchem. Hij werd in 1717 geboren in Doetinchem en overleed in 1797 te Zutphen en begraven in Doetinchem. 81 jaar oud. 

^ In 1777 werd de Heer Josias burgermeester van Deutichem genoemd in bovenstaand bericht.

ZIE STAMBOOM-OVERZICHT LINKS! 


De Heeren Franco de Bruyn en Mr. Claudius Anthonius Hendericus de la Lane de Duthay waren in 1767 de burgemeesters van Deutichem. 

C. A. H. de Lalane du Thay , Scholtus (schout), Richter en Dykgraaf der stad Grave en Lande van Cuyk.was in 1756 Schout te GRAVE.

Havezate Kemnade zoals die er ca. 1720 uitzag.

Claudius Antonius de Lalane du Thay was de zoon van Anthony Theodore de Lalane du Thay hij was ingenieur en majoor bij de Genie, en commandeur en verwalter-drost van Bredevoort. Op 6 november 1728 kocht Anthonie De Lalane de havezate Kemnade met alle onderhorigheden en Wijnbergen van de erven Schimmelpenninck. De koop omvatte behalve huis en hof een bank in de kerk van Doetinchem en de pont over het water. De totale koopsom van f. 43.000 werd pas op 29 juli 1733 betaald. Na zijn overlijden kwam de Kemnade in leen op zijn minderjarige zoon Claudius Antonius de Lalane du Thay, later burgemeester van Doetinchem. Claudius Antonius de Lalane du Thay huwde met Jacoba Tulleken. Op Huize Kemnade te Doetinchem werd op 10-06-1744 hun dochter geboren. Zij overleed op 83 jarige leeftijd op 25-06-1827 te Amsterdam. 

In 1747 was de La Lana de Duthay schepen en raad van Doetinchem. 


 

 

 

 

1768: De Heer Mr. Franco de Bruyn heeft sessie genomen in de Hoog Mogende Vergadering. Hij was vele jaren samen met Mr. C. A. H.  La Lane de Duthay burgemeester van Doetinchem. >>

Florentius (Floris) de Bruyn (1683-1755) zoon van de in 1702 overleden Wilhelmus de Bruyn, hij was koopman geneesheer en werd burgemeester van Doetinchem van 1733-1749. Hij huwde in 1708 met Janna Elisabeth Ketjen. Uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren. 5 van hen stierven al vroeg.
Zoon Franko de Bruyn, (1717-1791), werd advocaat en werd later ook burgemeester van Doetinchem van 1767 tot 1793. Hij huwde in 1763 met Mechtelina Coopsen uit Doesburg.
Hun eerste dochter Maria Johanna huwde in 1789 met de beroemde Carel Hendrik, graaf Ver Heul (1764-1845). Bron: Nationaal archief.

^1747: (Floris) de Bruyn tot Burgermeester gekozen.

^1749: Florentius (Floris) de Bruyn tot Burgermeester gekozen. 

1749: Door zijne Hoogheit benoemd tot Burgermeester de Heeren F. de Bruin, Mr. C. A. H. La Lane d'Ulthay.

1747: Florentinus de Bruyn benoemd als Schepen en Raad 

In 1756 werd Mr. Franco de Bruyn één der burgemeesters.    


Evert-Everhard van Heekeren (1613-1680)
Heer van Nettelhordt, Enghuizen en Barlham, Lid ridderschap, Landrost van Zutphen 

Robbert van Heeckeren, heer van Enghuizen (1650-1699), in de Ridderschap en Staten van Zutphen, burgemeester van Doetinchem in 1675; trouwde in 1687 met Anna Wilhelmina Sesilea van Keppel, vrouwe van Kamferbeek (1670-1704), door wie Molecaten in het geslacht Van Heeckeren kwam, lid van het geslacht Van Keppel. In 1666 of eerder was een Johan van Heeckeren ook burgemeester van Doetinchem, dit blijkt uit de oorlogschade aantekeningen uit dat jaar.

Jacob Adolf van Heeckeren was vanaf 1746 lid van de ridderschap en van de Staten van Zutphen, tot aan zijn overlijden. Hij was daarnaast gedeputeerde van de Staten van Zutphen en ter Staten-Generaal, in beide functies vanaf 1777 tot aan zijn overlijden. In 1782 werd hijbBurgemeester van Doetinchem, wat hij tot zijn dood in 1792 zou blijven.

Mr. Frans Jan Baron van Heeckeren, heer van Enghuizen, Beurse, de Cloese en Langen (1694-1767), in de Ridderschap en Staten van Zutphen, landrentmeester-generaal van Gelderland, burgemeester van Doetinchem, landdrost van Zutphen, gedeputeerde ter Staten-Generaal.
                                                             ZIE BERICHT RECHTS UIT 1730 >>

Jacob Adolf van Heeckeren van Enghuizen (1724-1792)

Jacob Adolph van Heeckeren, heer van Enghuizen, Beurse, de Cloese en Langen (Zutphen, 6 juli 1724 - Huis Enghuizen, 18 oktober 1792) was een Nederlands bestuurder. Van Heeckeren was een lid van de familie Van Heeckeren en een zoon van mr. Frans Jan van Heeckeren, heer van Enghuizen, Beurse, de Cloese en Langen (1694-1767), onder andere ook burgemeester van Doetinchem. Hij trouwde in 1751 met Alexandrine Charlotte van Westerholt (1723-1778), lid van de familie Van Westerholt. Zij kregen dertien kinderen, onder wie Evert Frederik van Heeckeren (1755-1831) en Lodewijk van Heeckeren van de Cloese (1768-1831). 

 Landgoed Enghuizen bewoond door Jacob Adolf van Heeckeren 

 Het Wapen van de familie van Heeckeren.

1747: Frans Jan Baron van Heekeren Burgemeester van Doetinchem.


Quirijn Mauritz Ver Huell (1718-1788) diverse periodes Burgemeester nl. in 1752, 1771 en 1781.

Everhard Alexander Ver Huell (1759-1829) een zoon van Quirijn Maurits Ver Huell (1718-1788) burgemeester van Doetinchem. Hij was gehuwd met Judith Elsabee Anna, Barones van Rouwenoordt. Vermoedelijk woonden zij in het admiraalshuis in de waterstraat. Naast Burgermeester was hij Advocaat, fiscaal der Graafschap schepen en raad van Doetinchem.  
De jongste zoon admiraal Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845) ging als 11 jarige al als cadet in het leger in opleiding voor officier. (die wel in bovenstaande lijst voorkomt) was in 1801 tot 1803 burgermeester van Doetinchem.

Het geslacht Verhuel (ook wel geschreven als ‘Ver Huell’) heeft in de bestuurlijke geschiedenis van Doetinchem een belangrijke rol gespeeld. De meest illustere telg was ongetwijfeld Carel Hendrik graaf VerHuell (1764-1845), die onder zijn voorouders een aantal burgemeesters van Doetinchem telt.
Ook zijn vader Quirijn Maurits oefende dat ambt uit, maar had daarnaast een advocatenpraktijk. Net als voor drie andere broers lag voor hem een bestuurlijke of militaire carrière in het verschiet.

Carel Hendrik bewoonde een fraai pand op een markant plekje aan de Markt. Later zou hij 'Huize Slingevliet' bouwen en daarna kocht hij landgoed
'de Kemnade'

In 1799 huwde Carel Hendrik Ver Huell met de burgemeesters-dochter Maria de Bruyn. Ze nemen hun intrek in huize 'Slingevliet' maar na 1806 kocht Carel Hendrik het mooie landgoed Kemnade.
Na enkele jaren werd hij de grote man van de Bataafse vloot en werd beroemd door zijn inbreng bij Boulogne-sur-Mer. Hij werd vertrouweling van Napoleon. En ontving in 1841 van koning Willem II de Militaire Willemsorde.  Bron: Doetinchem in de loop der eeuwen.

Huize 'SLINGEVLIET' dat Carel Hendrik met Maria de Bruyn in 1806 bewoonde.

Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)  Marineofficier, Graaf, politicus en Franse Edelman. Van 1803 tot 1805 burgemeester van Doetinchem. Zijn naam staat gebeiteld in de Arc de Triomphe te Parijs.

Carel Hendrik Ver Huell nam als adelborst dienst bij de Nederlandse marine. Hij diende als marineofficier op verschillende schepen. Aan boord van het fregat Argo maakte Ver Huell de slag op de Doggersbank mee. In 1795 na de inval en de bezetting van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden door de Fransen nam hij afscheid. Hij was van huis uit orangist en geen patriot. Na een aantal jaren als ambteloos burger geleefd te hebben, werd hij in 1802 burgemeester van de toenmalige stad Doetinchem (niet te verwarren met het toenmalige ambt Doetinchem). Toen in 1803 een oorlog tussen Frankrijk en Engeland dreigde uit te breken nam hij opnieuw dienst en werd benoemd tot commissaris-generaal voor de zaken der Bataafse Marine bij de eerste consul en kreeg hij het bevel over een Nederlands vlootdeel bij Texel.
In 1805 werd Ver Huell als viceadmiraal met een vlootdeel ter ondersteuning van een geplande Franse landing op de Britse kust naar Boulogne gestuurd. Onderweg raakte de Nederlandse vloot op 18 juli 1805 bij Cap Gris-Nez in gevecht met een sterkere Britse vloot onder leiding van Sidney Smith. Ver Huell wist met steun van Frans geschut de Britten te verjagen. Bij het plannen van de invasie was hij onder de indruk en de invloed van Napoleon gekomen. Deze verleende Ver Huell als eerste niet-Fransman het Legioen van Eer. Bron: Wikipedia.


In 1685 waren Hendrick Ketjen en Gerh. Joh. Verheul schepenen (wethouders) terwijl in dat jaar Bathasar van Haeghen burgemeester was. 


1747: De heer Derk Jan Cremer was Schepen en Raad en
Jan Cremer was Secretaris te Deutichem
.

Het ruime optrekje van burgemeester Hendrik Frederik Cremer aan de Grutstraat omstreeks 1830. Het is waarschijnlijk dat de vorige Cremers ook in deze panden hebben gewoond.

Jacobus Cremer (1649-1695) was gehuwd met Josina Weeninck. Ned. Gereformeerd. Na advocaat-fiscaal van de garnizoenen van Gelderland was hij secretaris van Zutphen en secretaris en burgemeester van Doetinchem. 

Derk Jan Cremer (1680-1749) zoon van Jacobus Cremer was advocaat, richter en burgemeester van Doetinchem. Huwde op 31 mei 1739 met Catharina Tellinckhuizen. Huwde naar haar dood in 1740 met Constantia Curtius. 
Johan Cremer (1713-1783) Zoon van Derk Jan Cremer. Na afgestudeerd te zijn in de beide rechten, werd Johan Cremer schepen en burgemeester in Doetinchem. Huwde met Suzanna Planten na haar dood in 1747 met Constantia Visser.

Derk Jan Cremer (1738-1797) was richter van de stad Doetinchem.

Christoffel Jacob Cremer (1748-1801) was advocaat te Zutphen, richter en burgemeester in Doetinchem, stierf ongehuwd.

Hendrik Frederik Cremer (1775-1837) vrederichter en wethouder en burgemeester naast
E.J. Planten te Doetinchem
.
BRON: Nationaal archief.

De familie CREMER bezaten vele landgoederen in de omgeving en leidden een welvarend bestaan. Een zoon van Johan Cremer Dirk Jan (1738-1797) werd rechter in Zutphen en ontvanger in Steenderen; diens broer Jan Hendrik (1755-1823) landmeter op de Veluwe. De zoon van laatstgenoemde, Jacob Theodoor Cremer (1798-1863) werd in 1813 ingelijfd bij de Garde d'Honneur van Napoleon en vervulde sedert 1815 de functie van inspecteur der belastingen. Diens zoon, Jacob Theodoor Cremer (1847-1923) is wel het belangrijkste lid van het geslacht. Door zelfstudie wist hij zich een functie bij de Nederlandsche Handelmaatschappij te verwerven. 

1781: 's Gravenhage: Ter vergadering van de Heeren Staaten Generaal hebben wegens de Provincie Gelderland sessie genomen, de Heer Mr. Jan Cremer , Burgemeester der stad Doetinchem.

Bericht uit 1787 over de aankoop van een hof buiten de Hezenpoort.

In april 1801 overleed Mr. Cristoffel Jacob Cremer door een
kortstondige doch hevige ontsteking-koorts.

^ 1818: OPENBARE INZETTING: Een HUIS en HOF gelegen in de Waterstraat 
tot eene caserne voor de Gendemerie gediend hebbende aan de Watersraat. 

1822: AANBESTEDING: 'Het maken van een Nieuw Vertrek voor eene Nederduitsche School.' 

1832: De laatste jaren van zijn leven functioneerde Hendrik Frederik Cremer nog als wethouder van Doetinchem.

Hendrikus Frederik Cremer verliest binnen een half jaar twee zonen. Jan Hendrik op 18 mei 1831, 33 jaar oud en Adolph Jacob op 8 december 1831,
25 jaar oud 

Wegens ligchaams zwakte kon H. F. Cremer niet op de vergadering aanwezig  zijn. Een half jaar later was hij overleden. (zie bericht hieronder.)


Frederik Willem Floris Theodorus van Pallandt heer van Keppel, Voorst, Barlham en Hagen (1772 – 1853) was een Nederlands politicus. Van Pallandt werd op 28 augustus 1814 benoemd in de ridderschap van Gelderland waardoor hij het adellijke predicaat van 'jonkheer' kreeg; op 11 juni 1818 werd onder anderen voor hem de titel van 'baron' gehomologeerd.
Hij studeerde Romeins en hedendaags recht aan de Hogeschool te Leiden en promoveerde op 16 augustus 1793 op 255 stellingen. Hij sloot op 17 juni 1800 te Waardenburg een huwelijk met jkvr. Anna Jacoba Wilhelmina van Aylva (1778-1814); uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren, waaronder de politicus Hans Willem van Aylva van Pallandt. Op 28 september 1825 hertrouwde hij met Maria Catharina barones van Boetzelaer (1771-1836). Hij werd in 1789 advocaat te Arnhem. Hij was burgemeester van Doetinchem en vervulde een aantal ambten waaronder dat van directeur-generaal van het departement van Eredienst (1818 - 1828).
Zijn politieke leven kreeg gestalte in het lidmaatschap van de 'Vergadering van Notabelen' voor het departement van de Boven-IJssel (vanaf 29 maart 1814) en hij werd op 20 mei 1828 minister op het departement van Hervormde en andere Erediensten, die der Rooms-Katholieke uitgezonderd (tot 1 maart 1841). In 1830 was hij tijdens de Belgische opstand gedurende een maand tevens waarnemend minister op het departement van Justitie.
Hij was vanaf 1794 lid van het Ridderschap in het graafschap Zutphen en van 28 augustus 1814 tot juli 1829 voor het Ridderschap van Gelderland. Werd in mei 1828 benoemd tot minister van Staat. Hij is onderscheiden met het Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Bron: www.parlament.com

F. W. F. Th. Baron van Pallandt

Illustratie uit Parlementair Documentatie Centrum

Het fraaie kasteel Keppel, eens bewoond door de Familie van Pallandt.


In 1797 werd G.W. van Lamsweerde genoteerd op de lijst van Representanten. 

 In 1806 was G. W. Lamsweerde executeur. >>

1798: REPRESENTANTEN voor Deutichem, G.W. v. Lamsweerde en als plaatsvervanger W.T. Bennekom.


Dochter van burgemeester E. Planten huwt in 1822 met burgemeester W. Colson Aberson 

In 1706 staat een Johan Planten genoteerd als burgemeester van Doetinchem. (Bron: Genealogie-domein)

Evert Jan Planten
werd geboren op 25-03-1768 te Doetinchem kwam als jongste uit een gezin van 5 kinderen. Hij was burgemeester van 1813 tot 1831 te Doetinchem. Hij overleed op 16-05-1832.

Hij huwde met Frederica Eerlich (1761-1830) zijn tweede dochter Wilhelmina Elisabeth Planten huwde in 1822 met de 12 jaar oudere Willem Colson Aberson burgermeester van Doetinchem.

  

De ruime bezittingen van Evert Jan Planten in o.a. de Hamburgerstraat in 1832.


Willem Colson Aberson (Brielle 1784-1843 Doetinchem) Majoor Infanterie, later van 1818 tot 1843 burgemeester van Doetinchem. Hij huwde in 1822 met Wilhelmina Elisabeth Planten Dochter van oud burgemeester E. J. Planten. (Zie stamboomschema hierboven.) 3 kinderen werden uit dit huwelijk geboren. Een dochter en 2 zonen die raadsheer en kantonrechter werden.  

 

<< AANBESTEDING: HERSTEL BRUG OVER OUDE IJSSEL


Heer Wolter Derk Jnz. Coops
1764-1847

Wolter Derk Janszoon Coops (Doetinchem geboren op 30 september 1764 - overleden op 27 augustus 1847) was een Nederlands koopman en zoutzieder, later burgemeester van Doetinchem. Coops trouwde 1786 met Harmina Hesselink. Uit dit huwelijk werden twaalf kinderen geboren, waaronder de latere viceadmiraal Herman Hendrik Timotheus Coops. Hij werd in maart 1824 tot wethouder benoemd (en bleef in die functie werkzaam tot 1843). In juni 1843 werd hij op 79-jarige leeftijd benoemd tot burgemeester der Stad Doetinchem. Hij werd gekozen als opvolger van de overleden burgemeester Willem Colson Aberson. Coops bekleedde dit ambt tot zijn dood, 4 jaar later, waarna hij opgevolgd werd door D. Simons. Hij  was voor zijn overlijden al enige tijd ziek en afwezig geweest bij de vergaderingen der Provinciale Staten van Gelderland. 

LOOPBAAN: In 1811 werd hij lid van de municipale raad van Doetinchem. In 1816 werd hij lid van de raad, in 1824 wethouder en in 1843 burgemeester van Stad Doetinchem. Hij vormde, in de functie van penningmeester, samen met E.J. Planten (voorzitter), Ds. D. Jansen Eijken Sluiters (secretaris), het eerste bestuur (1822) van de afdeling Doetinchem van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Ook was hij lid van de Provinciale Staten van Gelderland. Wolter Coops werd in 1843 op 79-jarige leeftijd benoemd tot burgemeester en mocht dit door hem zo sterk begeerde ambt slechts vier jaar bekleden. Hij werd begraven op de algemene begraafplaats aan de Nieuweweg te Doetinchem (het stadse kerkhof). Bron: www.oud Zelhem.nl

Wethouder Willem Coops bezat diverse fraaie panden in de stad.


Dirk Simons geboren op 13-06-1797 te Lage Vuursche. Overleden te Doetinchem op 4 februari 1870. 72 jaar oud. Hij was de zoon van Adam Simons (Hoogleraar te Utrecht) en Maria Keer.
Hij huwde met Annetta Johanna van der Schalk (1796-1878) uit Schiedam. Zij werd 82 jaar oud en begraven in Doetinchem. 
Dirk Simons was maar liefst 22 jaar burgemeester van de stad Doetinchem, 1847-1869. Tevens was hij Lid van Provinciale Staten van Gelderland. 

Het Simonsplein werd naar hem genoemd.

 

In oktober 1800 woonde de heer Dirk Simons al in Doetinchem.

1847: WARE FREUGDEDAGEN IN DOETINCHEM!

1669: AFSCHEID VAN BURGEMEESTER SIMONS.


Gneomar Adalbert van Nispen 1839-1921.
In Doetinchem is er een straat naar hem vernoemd.

De Heer Gneomar Adalbert van Nispen werd geboren in Bergh op 28 maart 1839 en overleed te Arnhem op 23 januari 1921. Hij was burgemeester van Doetinchem in de periode van 1869 tot 1879. Hij komt uit het gezin van Jhr. Mr. LodewijK C. J. C. F. van Nispen Lid van Provinciale en Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Vanaf 1859 diende hij als luitenant-ter-zee en in 1865 werd hij adjudant-intendant van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië.  
In 1869 werd hij gekozen tot burgemeester van Stad-Doetinchem welk ambt hij tien jaar bekleedde. Naast Burgemeester was hij vanaf 1870 tevens lid van Provinciale Staten van Gelderland. In 1890 werd hij gemeenteraadslid en wethouder van Arnhem, tot 1912.
Van Nispen trouwde in 1864 te Batavia met Maria Paulina barones Sloet (1843-1907), telg uit het geslacht Sloet. Uit dit huwelijk werden zes kinderen, geboren. Een der zonen Jhr. Gerard Alfred van Nispen (1868-1949) werd burgemeester van Winterswijk. Bron: Wikipedia.

 

 

H. F. W. de Bruijn was eerst burgemeester van 1874-1879 te BEUSICHEM - Gelderland.
Daarna van 1879-1883 burgemeester te DOETINCHEM - Gelderland.

 

Kapitein van het Oost-Indische leger Hermanus Frederik Wilhelm de Bruijn hij werd geboren ca. 1833 te Pekalongan Centraal JAVA. Kapitein der infanterie in Ned. Indië

Overleden op 03-08-1886 Amersfoort. Hij was de zoon van Roelof de Bruijn en zijn Javaanse vrouw.
Hij was getrouwd met Marie Auguste Francoise Smulders op 27 oktober 1869 te Amsterdam. 

Voor de tweede keer getrouwd met Cecilia Lauretta Leidelmeijer uit dit huwelijk werd 
Johanna Cecilia Charlotte Louisa de Bruijn in 1868 geboren.

^ Burgemeester de Bruijn was Kapitein, Ridder
der Militaire Willemsorde en Rijks- en gemeente commissaris van Politie te Amersfoort.


Abraham Matthias Cornelis van Bommel was een zoon van Arnout van Bommel en Adriana Engelbert van Bevervoorde. Abraham van Bommel werd geboren op 11-12-1841 te Zaltbommel. 

Hij overleed op 3 maart 1914 op 72 jarige leeftijd te Lochem.

Hij huwde op 09-08-1866 met Carloline Frederique Sophie Beck (1845 1908) te Zutphen. (Gescheiden op 26-09-1877)

Abraham Matthias Cornelis van Bommel was van 1884 tot 1893 Burgermeester van de Stad Doetinchem.
Hij had uitdrukkelijk gevraagd om eventuele feestelijkheden bij de instalering achterwege te laten. 

Voor dat de heer van Bommel in Doetinchem als Burgemeester werd benoemd,
had hij al in 5 andere gemeentes de Burgemeesterspost bekleed .

DIT WAREN ACHTEREENVOLGENS:
1868-1869 : Burgemeester te COTHEN - provincie Utrecht
1868-1869 : Burgemeester te LANGBROEK - provincie Utrecht
1869-1871 : Burgemeester te LOENEN - provincie Utrecht
1871-1877 : Burgemeester te GROENLO - provincie Gelderland
1877-1884 : Burgemeester te ZALTBOMMEL - provincie Gelderland
1884-1893 : Burgemeester te DOETINCHEM - provincie Gelderland

Het vertrek van de heer van Bommel uit Zalt Bommel werden betreurd door allen, door zijn humaan karakter en zijn onpartijdigheid!

Prachtige foto van het stadhuis van Doetinchem dat werd gebouwd in 1727. Foto uit de jaren '30 van de vorige eeuw. Het statige pand werd in 1945 totaal verwoest! (Zie de schilder op de hoge ladder!)  

1884: De 315 de STAATSLOTERIJ!

Kasteel NIJEVELT. Tekening van Jan de Beijer uit 1745.Diederik Jacob Adrianus Albertus van Lawick van Pabst, heer van Nijevelt. 
Hij werd geboren op 16 februari 1860 en overleed op 30 december 1925. Voor hij in Doetinchem werd aangesteld, was hij Burgemeester van Buurmalsen.
Vervolgens werd hij burgemeester van de Stad Doetinchem van 1894 tot 1905 daarna werd hij burgemeester van Ede. 
Na ruim 10 jaar Burgemeester van Doetinchem werd hij Burgemeester te Ede van 1905 tot 1910.


In de Doetinchem huwde Van Lawick van Pabst in 1901 op 41-jarige leeftijd te Nijmegen met de 14 jaar jongere Catharina Elisabeth Engelen van Pijlsweert.
In dat zelfde jaar werd hij eigenaar van het in 1750 verwoeste kasteel Nijevelt bij De Meern in de provincie Utrecht. Dat op dat moment niet meer voorstelde dan enkele ruïneresten.  De resten van het kasteel was in 1849 al in handen gekomen van de familie Van Lawick van Pabst.


 

Diederik Jacob Adrianes Albertus van Lawick van Pabst.NOG ENKELE BERICHTEN UIT DE PERIODE VAN DE
BATAAFSCHE REPUBLIEK

1800: Tijdens de BATAAFSCHE REPUBLYK (1795-1806) , werden als Representanten voor Deutichem J. P. Dericks en als plaatsvervanger W. T. van Bennekom gekozen.

1798:  De Burger Wildrik, optredende als Representante wegens het District Deutichem.


Evenals grote delen der stad Doetinchem, werd in het voorjaar van 1945 ook het prachtige oude stadhuis verwoest.

Maak een Gratis Website met JouwWeb