'AANZICHT DOETINCHEM' GETEKEND DOOR A. F. VAN DER MEULEN IN 1672 NA DE VEROVERING DOOR DE FRANSEN.

AFBEELDING BOVEN: gemaakt op 8 juni 1672 enkele dagen na de Franse bezetting van Doetinchem door A. F. van der Meulen (1632-1690) in opdracht van de Franse zonnekoning Lodewijk XIV. Van der Meulen reisde met het Franse garnizoen mee en tekende elke stad die door de Fransen werd veroverd . (Hangt als gobelin in Mobilier Nationaal te Parijs.) Werd op 5 a 6 vellen papier getekend.

In opdracht van Lodewijk XIV volgde hofschilder van der Meulen het Franse leger, om de steden te tekenen die door de Fransen waren veroverd. Deze tekeningen werden dan als achtergrond gebruikt voor de later te vervaardigen gobelins en schilderijen. Van der Meulen genoot alle mogelijke faciliteiten bij zijn werk: hij had een eigen comfortabele gesloten koets ter beschikking. Maakte in totaal negen reizen, in de Zuidelijke Nederlanden. Een groot aantal tekeningen van steden, vestingen en stadsprofielen zijn het resultaat van deze reizen. Het totale aantal van die steden bedraagt 76, waaronder Maastricht, Doesburg, Naarden, Zutphen en Doetinchem. De op groot formaat vervaardigde stadsgezichten, meestal in potlood en waterverf, werden op aan elkaar geplakte vellen getekend. Dit leverde stadsprofielen op van 1½ m lengte tot 2½ en zelfs nog groter. Verreweg de meeste tekeningen, in welke techniek dan ook gemaakt, munten uit door de grootst mogelijke precisie.

Aanzicht Doetinchem in 1672: bewerkt na het voorbeeld van het schilderij van A. F. van der Meulen.