De ontwerpen van de plattegronden op deze website, zijn ontstaan, door gegevens die zijn ontleend uit de digitale vorm van de kadastrale kaarten die tussen 1821 en 1832 door landmeters zijn ingetekend en door 'HISGIS' zijn verwerkt.

 

DOWNLOAD DEZE AFBEELDING MET ALLE INWONERS VOOR DE LEESBAARHEID!

                                                                                             Het duurt enkele seconden voor het beeld scherp wordt.

DOETINCHEM EN ZIJN BEWONERS ANNO 1832
3655 downloads

OP ONDERSTAANDE AFBEELDINGEN STAAN DE 5 BELANGRIJKSTE STRATEN VAN DOETINCHEM MET DE NAMEN EN DE BEROEPEN VAN DE BEWONERS EN/OF EIGENAREN

FRAGMENTEN VAN DE HAMBURGERSTRAAT, BOLIESTRAAT, HEEZENSTRAAT, GRUTSTRAAT EN DE WATERSTRAAT.
MET DE NAMEN EN BEROEPEN. 

De geel/blauw omlijnde panden op de hoek Hamburgerstraat/Markt waren in 1832 eigendom van Carel Hendrik Verheul (1764-1845) Pair van Frankrijk Graaf en edelman die later ook het mooie landhuis 'Slingevliet' zou gaan bewonen. van 1803 t0t 1805 burgemeester van Doetinchem. (Zie in overzicht Hamburgerstraat/markt nummer 60.)

No. 1: Wolter D. J. Jzn. Coops, wethouder- burgemeester
No. 2: Hendrik Ketjen wethouder-burgemeester
No. 3: H. Planten wethouder
No. 4: Steven Horsting burgemeester Ambt Doetinchem
No. 5: Hendrik Christiaan Willink-Ketjen wethouder
No. 6: H. J. Eerligh wethouder-rechter- apotheker
No. 7: Henderik Frederik Cremer wethouder-burgemeester
No. 8: Willem Coops wethouder
No. 9: Carel H. Ver Heull burgemeester
No. 10: Evert Jan Planten burgemeester

A: Grutpoort
B: Grote Kerk
C: Heezenpoort
D: Gevangenis (1756)
E: Stadhuis (1727-1945)
F: Lutherse Kapel - Gasthuiskapel
G: Waterpoort
H: Hamburgerpoort

DONKERGRIJZE oppervlakten zijn de aansluitende grondpercelen in eigendom van de burgemeesters en wethouders. Ook buiten de muren van de stad, waren grote percelen grond in hun bezit.

OP DE ONDERSTAANDE AFBEELDING ZIJN DE LOCATIES AANGEGEVEN WAAR
DE FAMILIE HULS OOIT ZIJN WINKELS HAD.

'HET GASTHUIS' IN DOETINCHEM anno 1832

Wanneer 'het Gasthuis' werd gesticht is niet meer na te gaan want de gegevens hierover zijn bij de grote stadsbrand in 1527 verloren gegaan. Maar vanaf anno 1375 zijn er al aantekeningen gemaakt over het bestaan van het Gasthuis. 

Het Gasthuis was toen aan de nog bestaande Gasthuisstraat, waar armen en zieken mensen onderdak en verpleging konden krijgen. De armenhuisjes aan het Gasthuissteegje stonden er in ieder geval nog omstreeks 1870. Toen in 1876 nieuwe gasthuiswoningen werden gebouwd aan de Huber Noodstraat, werden de armenhuisjes afgebroken. 
Het geld daarvoor kwam uit giften. Die giften bestonden soms uit geld, maar ook wel uit goederen of grond. Het gasthuis bestaat al lang niet meer, maar er is nog altijd wel een flink bezit om mensen mee te helpen.
De jaarlijkse rente van het bezit kan worden aangewend voor het geven van financiële hulp.  Bron: www.gasthuisfonds.nl 

NAAST DE PANDEN AAN HET GASTHUISSTRAAT/STEEGJE HAD HET GASTHUISFONDS OOK NOG EEN PAND IN DE HAMBURGERSTRAAT EN IN DE HEEZENSTRAAT.

Gasthuiskapel ook wel Driekoningenkapel genoemd, dateert uit eind 15 eeuw. Van 1762 t/m 2008 was het in gebruik bij de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Doetinchem. De witte panden op de afbeelding zijn de Gasthuis panden anno 1832. 

Familie SACHTLEVEN.

De familie Sachtleven, (Sagtleben, Sagtleven) is een van de oudste families uit Doetinchem gevestigd in het begin van de Waterstraat.

Reeds in 1640 werd Stijne Sagtleven geboren, hij was de zoon van Reint Sagtleven die in 1713 is overleden. ca. 1658 werd Thomas Sachtleven geboren. 1692 werd Reint Sagtleven geboren en 2 jaar later zijn broer Jan. Reint Sagtleven (1752-1798) was Gortmolenaar en Bakker. Op de tekening links zijn de panden van de familie aan de waterstraat afgebeeld.

De familie Jan Sachtleven woonde in de Heezenstraat.
En Reint Sachtleven had een koperslagerij in de Hamburgerstraat.

Buiten de muren van de stad, bezat de familie grote percelen grond.

Tot ca. 2010 werd nog steeds door de firma Sachtleven handel gedreven op dezelfde plek als in het verre verleden.

De bekende winkel in dierbenodigdheden sloot zijn deuren omstreeks 2010 en was op de hoek (1) gevestigd. AFBEELDING BOVEN: 'HET AANZICHT VAN DOETINCHEM' is een bewerking naar een tekening van A.F. van der Meulen gemaakt op 8 juni 1672 (zie afbeelding hieronder) enkele dagen na de Franse bezetting van Doetinchem in opdracht van de Franse zonnekoning. Van der Meulen reisde met het Franse garnizoen mee en tekende elke stad die door de Fransen werd veroverd . (Het origineel hangt als gobelin in Mobilier Nationaal te Parijs.) Werd op 5 a 6 vellen papier getekend.

VOOR VEEL MEER INFORMATIE ZIE DE WEBSITE: www.doetinchemnieuws.jouwweb.nl

Afbeelding boven: het schilderij dat A.F. van der Meulen anno 1672.