Doetinchem 1832: Naast een huis met apotheek in de Grutstraat, was Hendrik Jacob Eerligh (1792-1874) ook nog groot grondbezitter. De witte vlakken op bovenstaande afbeelding en die zich rechtsboven nog verder uitstrekken waren eigendom van Hendrik Jacob Eerligh. Zelfs een deel van het riviertje 'de Slinge' dat de gracht om zijn landhuis 'Slingevliet' van water voorzag was tot aan de uitmonding in de gracht van de stad zijn eigendom.
Aan de overkant van de weg, (zie afbeelding) werd hij op 81 jarige leeftijd begraven op het het Ambt Kerkhof. Hij was ongehuwd. Hij schonk na zijn overlijden vele duizenden guldens aan instellingen.
(Zie berichten hieronder)
Het landhuis werd daarvoor bewoond door Carel Hendrik Ver Heull (oud Burgemeester van Doetinchem) die het ook heeft laten bouwen.

In de Grutstraat had de heer Eerlich zijn Apotheek.

'Huize Slingevliet' ca. 1935. Eind 18de eeuw gebouwd door Carel Hendrik Ver Heull, toen hij in 1806 de 'Kemnade' kocht, werd H. J. Eerlich de eigenaar van Huize Slingevliet. In 1963 afgebroken. Foto © by Bert Ernste

1855: Aan voormalig griffier H. J. Eerligh werd een pensioen
aangeboden van 136 gulden per jaar.

 

1842: Op zijn uitgebreide landgoed 'Slingevliet' bood de Heer H. J. Eerlich
diverse soorten bomen aan. >>>

Huize Slingevliet met de prachtige vijver.

1876: Een legaat groot 1000 gulden van Wijlen H. J. Eerligh voor het 'Fonds van de gewapende dienst in de Nederlanden'.

1874: H. J. Eerligh legateert aan de Hervormde gemeente maar liefst 10.000 gulden en aan de R.K. gemeente 2000 gulden, aan de Lutersche gemeente 1000 gulden aan de Isr. gemeente 1000 gulden en aan het gasthuis 2000 gulden.
Zijn nagelaten vermogen werd 6 ton begroot!

Na zijn overlijden in 1874, werd 2000 gulden overgemaakt aan de
maatschappij van Weldadigheid.

4 jaar na zijn overlijden werden er OPNIEUW legaten voor een
bedrag van 14.000 vermaakt aan de kerken .  

Het nog steeds aanwezige praalgraf van H. J. Eerligh op de AMBTS-BEGRAAFPLAATS.  Hij werd geboren op 26-07-1792 en overleed ongehuwd op 23-07-1874.

DE TEKST OP ZIJN GRAFSTEEN:

HIER RUST
HENDRIK JACOB EERLICH
OUD WETHOUDER 
VAN STAD DOETINCHEM

GEBOREN 26 JULI 1792

OVERLEDEN 23 JUNI 1874

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<<  In 1882 werden de meubelen e.d. op huize Slingevliet verkocht!

Maak een Gratis Website met JouwWeb